ÜRE %46 N Hakkında

Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen ,

100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir.

 • Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübredir.
 • Tarımsal değeri yüksektir.
 • Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve

bol ürün alınmasını sağlar.

 • Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.
 • Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir.
 • Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde 

yada püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanabilir.

İÇERİĞİNDEKİ AZOT ;

 • Üre gübresi toprakta çok çabuk çözünebildiğinden ihtiva ettiği Azottan bitkiler

çok çabuk faydalanırlar.

 • Bitki boyunun uzamasında etkilidir.
 • Bitkinin dane ve meyve verimini arttırır.
 • Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.
 • Bitkilerde Azot eksikliğinde bitkinin büyümesi gerilerken, bitkinin kök gelişimi

İnce olur. Ayrıca bitkinin alt yapraklarında sararmalar oluşur. Sürekli Azot eksikliklerinde yapraklar kahverengi bir renk alır ve ölür.

 • Üre gübresi kullanımda bitkiler içindeki Azotu hemen kullandıklarından, 

Azot ihtiyacı sürekli karşılanmaz. Bunun için gerekli Azot’un karşılanması için 

gübreleme yada üst gübresi olarak diğer nitratlı gübreler kullanılmalıdır.

Örneğin; CAN%26N yada AN%33N.

 

DEPOLAMA

 • Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
 • Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliği 

En fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını keserek ızgaralar

Kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.

 • Kuru ve iyi havalandırılması iyi depolarda saklayın.
 • Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
 • Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.
 • Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.
 • Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
 • Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.
 • Amonyum Nitrat gübreleri ve diğer kompoze gübre çeşitleri ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.